KOSGEB Genel Destek Programı Mesleki Yeterlilik Teşvikleri Yayınlandı.

Genel Destek Programı kapsamında KOBİ’lere 15 farklı konuda destek sağlayan T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), mesleki yeterlilik alanında desteklerini artırdı. Belgelendirme desteğine, nitelikli eleman istihdam desteği ile danışmanlık desteği eklenerek; destek kapsamları genişletildi. 1)Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca verilen Seviye 5 ve…

Metal Sektör Komitesi 43. Toplantısını Gerçekleştirdi

MYK Metal Sektör Komitesi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanan taslak meslek standardı ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanan güncellenmiş ulusal meslek standartlarını görüşmek üzere 01 Mart 2018 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda komiteye sunulan Değerli Taş Uzmanı (Seviye 5) taslak meslek standardı ve İzabeci (Seviye 4-5), Isıl İşlemci (Seviye 3-4) ve Tahribatlı Muayeneci (Seviye…

MYK, “Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı”na Katıldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu 01.03.2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Konferans Salonu’nda düzenlenen “Yükseköğretimden endüstriye: nitelikli insan gücü çalıştayı”na katılım sağlamıştır. Çalıştayda YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A.Yekta SARAÇ’ın açılış konuşmasının ardından; Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, YÖK MYO Komisyonu Yürütücüsü olarak Meslek Yüksekokulları (MYO)’nın durumuna yönelik anket sonuçlarını aktarmış ve Çalıştayın “Mesleki Eğitim ve Sektör İlişkileri:…

Kosgeb Genel Destek Programı Mesleki Yeterlilik Teşvikleri Yayınlandı.

Genel Destek Programı kapsamında KOBİ’lere 15 farklı konuda destek sağlayan T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), mesleki yeterlilik alanında desteklerini artırdı. Belgelendirme desteğine, nitelikli eleman istihdam desteği ile danışmanlık desteği eklenerek; destek kapsamları genişletildi. 1)Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca verilen Seviye 5 ve…

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13.02.2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendileri, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en…

Sinema Televizyon Sendikası ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı

MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı meslek standardı hazırlama konusunda görevlendirilecek gönüllü kurum ve kuruluşlardan talep alınması, taleplerin değerlendirilmesi, kuruluşların görevlendirilmesi ve işbirliği protokollerinin imzalanmasına yönelik teknik çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Sinema Televizyon Sendikası ile 15 Şubat 2018 tarihinde Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN ve Sinema Televizyon…

MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi 22. Toplantısını Gerçekleştirdi

MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi, Özel Kalem Müdürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÖKAMDER) hazırlanan Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı ile Etik ve İtibar Derneği (TEİD) tarafından hazırlanan Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Meslek Standardını incelemek üzere 16 Şubat 2018 tarihinde MYK’da bir toplantı gerçekleştirdi. İş ve…

TYÇ Kurulu On Dördüncü Toplantısı Gerçekleştirildi

    Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  (TYÇ) Kurulu On Dördüncü Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkan Vekili Sayın Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında 31 Ocak 2018 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumunda (MYK) gerçekleştirilmiştir. TYÇ farklı tür ve eğilimdeki yeterlilikleri sınıflandırmak ve karşılaştırmak için seviyeler ve yeterlilik türleri olarak adlandırılan iki temel unsurdan faydalanmaktadır. Seviyeler, yeterlilikleri öğrenme kazanımlarına dayalı olarak tanımlama ve…

1 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

Metal sektöründe; Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) tarafından hazırlanan ve 16/10/2012 tarih ve 28443 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bir adet Ulusal Meslek Standardı revize edilmiş olup, 26/01/2018 tarihli ve 30313 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 21/3 maddesinde “Yürürlükte olan meslek standartları en geç…

MYK Geçici Süreli Çalıştırılacak Kişi Havuzuna meslek standardı ve yeterlilik oluşturma, değerlendirme ve güncelleme çalışmaları kapsamında meslek/alan uzmanı alınacaktır.

Açıklamalar: 1. 5544 Sayılı MYK Kanununun 20/A maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan “Mesleki Yeterlilik Kurumunda Geçici Süreli Çalıştırmaya İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde MYK Geçici Süreli Çalıştırılacak Kişi Havuzuna Madde 5-3 kapsamında meslek/alan uzmanı alınacaktır. Meslek/alan uzmanı olarak meslek standardı ve yeterlilik hazırlama, güncelleme, inceleme ve değerlendirme çalışmalarında geçici süreli çalıştırılacak kişilerin aşağıda belirtilen özel şartlardan en az birine…